Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής και της συνεχούς εξέλιξής τους, τα Vita Plus Αλεξανδρούπολης, αναζητούν διαρκώς νέους, δυναμικούς και άριστα καταρτισμένους συνεργάτες, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας.

Στα Vita Plus Αλεξανδρούπολης, αναζητούμε επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με φιλοδοξίες, ικανότητες επικοινωνίας, πίστη στην ποιοτική εξυπηρέτηση και πάθος για τη δουλειά τους.
Σε όλους τους συνεργάτες μας, παρέχουμε διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης και ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άριστες συνθήκες συνεργασίας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας:

  1. Αισθητικοί, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., με διετή προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ και Office επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Απαραίτητα ευχέρεια στην επικοινωνία.
  2. Υπεύθυνη Reception. Γνώση Η/Υ και Office απαραίτητη. Απαραίτητα ευχέρεια στην επικοινωνία προσωπική και τηλεφωνική.